Zašto je danas potrebno planirati zapošljavanje radnika, posebno stranaca?

U današnje vrijeme, sa svim izazovima s kojim se susreću kompanije, bilo male bilo velike, nikad nije bilo potrebnije planiranje zapošljavanja. Danas se suočavamo sa velikim nedostatkom kako stručnog kadra tako i kadra za najjednostavnija zanimanja. Više nije čudno ili neuobičajeno da kompanija objavi oglas za primjerice čistačicu i da se nitko ne javi na oglas. E sad, ovaj problem se može relativno lako riješiti angažiranjem servisa za čišćenje. Skuplje rješenje, ali ipak se barem privremeno uspio riješiti problem potrage za radnikom. Ali u situacijama kada kompanija traži neku osobu s određenim kvalifikacijama za primjerice projekt koji treba isporučiti u određenom roku – to onda može predstavljati veći problem. Zbog toga je preporuka redovito revidirati i planirati poslovanje, pogotovo zapošljavanje, jer je potrebno određeno vrijeme da poslodavac pronađe osobu koju želi, odnosno treba i koja će zadovoljiti njegove potrebe. 

Posljedica masovnog iseljavanja Hrvata u razvijenije članice Europske unije dovodi do uvoza radne snage iz dalekih zemalja, pa tako i s Filipina. No, unatoč tome što sve više filipinskih radnika vidi Hrvatsku kao obećanu zemlju, poslodavci moraju računati na to da proces zapošljavanja traje jer je između ostalog potrebno ishoditi dozvole za boravak i rad stranca u Hrvatskoj.

Ako se pitate kako izgleda proces zapošljavanja stranaca u Hrvatskoj, koliko taj postupak traje, navedeno ćete saznati u daljnjem tekstu.

UVJETI

Poslodavac prvenstveno mora provjeriti ispunjava li uopće uvjete za zapošljavanje stranih radnika. Zakon o strancima koji je na snazi od 01. siječnja 2021. propisuje određene uvjete koje poslodavac mora zadovoljiti, a oni su sljedeći:

1. poslodavac obavlja gospodarsku aktivnost u djelatnosti registriranoj u Hrvatskoj,

2. ima podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija Republike Hrvatske (to znači da nema evidentiranog dugovanja po osnovi poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja), 

3. u zadnjih 6 mjeseci, ima zaposlenog najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije na neodređeno i puno radno vrijeme na području Republike Hrvatske (s tim da broj zaposlenih radnika državljana Republike Hrvatske odnosno državljana države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije kod poslodavca ne smije biti manji od 1/4 ukupno zaposlenih),

4. nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja.

Ukoliko su navedeni uvjeti ispunjeni, tek onda kreće postupak ishodovanja potrebnih dozvola za boravak i rad.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 

Novim Zakonom o strancima u proces zapošljavanja stranaca, pored Ministarstva unutarnjih poslova, uključen je i Hrvatski zavod za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: HZZ). Uloga HZZ-a je, naravno, zaštititi domaće tržište rada. 

Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje radne dozvole potrebno je od HZZ-a zatražiti provođenje testa tržišta rada.

TEST TRŽIŠTA RADA

Test tržišta rada obuhvaća provjeru stanja u evidenciji nezaposlenih osoba i postupak posredovanja u cilju zapošljavanja radnika s nacionalnog tržišta rada. HZZ provodi postupak posredovanja ako u evidenciji nezaposlenih osoba ima osoba koje ispunjavaju zahtjeve poslodavca za zapošljavanje. Dakle, HZZ će iz svoje evidencije poslati poslodavcu radnike na razgovor za posao, a kako bi mu pomogli pronaći adekvatnu osobu s hrvatskog tržišta rada.

Ovaj postupak traje 15 dana i nakon toga HZZ daje svoje mišljenje, pozitivno ili negativno. Ukoliko je poslodavac dobio pozitivno mišljenje (a poslodavac će dobiti pozitivno mišljenje ukoliko ispunjava gore navedene uvjete), tek onda može nastaviti proces zapošljavanja stranog radnika kojeg je sam ili preko agencije pronašao.

Kada HZZ utvrdi da nema nezaposlenih osoba traženog profila, obavještava o tome poslodavca i upućuje ga na podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad za državljana treće zemlje u roku od 90 dana od zaprimanja obavijesti.

Za određena zanimanja nije potrebno provoditi test tržišta rada, već se odmah može podnijeti zahtjev za radnu dozvolu. Koja su to zanimanja, možete otkriti na Listi Upravnog vijeća HZZ-a od siječnja 2022. 

Ministarstvo Unutrnjih Poslova Hrvatske

ZAHTJEV ZA RADNU DOZVOLU

Bilo da je poslodavac prošao proces testa tržišta rada ili se radi o zanimanjima za koja nije potrebno provoditi test tržišta rada, sljedeći korak je podnošenje zahtjeva za radnu dozvolu. HZZ je digitalizirao ovaj proces te se zahtjev za radnu dozvolu podnosi online. Nakon predaje zahtjeva, poslodavac ima mogućnost putem portala i pratiti proces izdavanja dozvole. Ovisno o mjestu gdje će biti izdana radna dozvola, ovaj proces može potrajati i do 60 dana. 

Ministarstvo Vanjskih i Europskih Poslova Republike Hrvatske

KOME JE POTREBNA VIZA ZA ULAZAK U HRVATSKU?

Za neke zemlje, poput Filipina, Indije, Nepala, posjedovanje radne dozvole ne znači i da je dozvoljen ulazak u Hrvatsku. Državljani navedenih, ali i drugih zemalja, moraju ishoditi i ulaznu tip D vizu kako bi legalno mogli ući u zemlju. Ovdje treba imati na umu da Hrvatska ima ograničen broj ambasada u svijetu te neke od navedenih zemalja moraju koristiti specijalizirane kurirske službe, odnosno servise, kako bi poslali svoj zahtjev za vizu u nadležnu hrvatsku ambasadu. Ovisno o zemlji odakle vaš budući radnik podnosi zahtjev za vizu, ovaj proces može potrajati i do 60 dana.

ZAKLJUČAK

Zbog svega naprijed navedenog, ne čudi nas to što poslodavci danas moraju planirati zapošljavanje radnika. U najkraćim crtama, a s najvažnijim informacijama koje mogu pomoći poslodavcu u procesu zapošljavanja stranih radnika, izložen je i objašnjen proces kroz koji mora proći poslodavac ukoliko želi zaposliti strane radnike. 

Cjelokupni proces može potrajati i do 120 dana, prvenstveno radi ishođenja svih potrebnih dozvola. Profesionalna agencija za zapošljavanje koja ima iskustva u vođenju takvog procesa, može ga često skratiti za do 45 dana zbog čega je poželjno razmisliti i o angažiranju takve agencije. Ne samo što će si time poslodavac skratiti vrijeme potrebno da zapošljavanje radnika, već će uštedjeti i dodatno vrijeme i živce izbjegavajući kandže birokracije. 

Kao most između stranih radnika i hrvatskih poslodavaca, sve ove radnje umjesto vas može obaviti tim stručnjaka Humble Hunters-a te vam olakšati cijeli ovaj postupak i preuzeti u potpunosti komunikaciju s nadležnim tijelima.

Scroll to Top